มาใหม่ล่าสุด
พอดคาสต์แนะนำ
เพลย์ลิสต์แนะนำ
พอดคาสต์ยอดนิยม 7 วันที่ผ่านมา
ดาวน์โหลดยอดนิยม 7 วันที่ผ่านมา
บทความ
22 พ.ค. 63
327
ปัจจุบันมีงานวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคในช่องปากกับโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่น ๆ ผ่านการไหลเวียนของเลือดไปที่หัวใจ
คลิปเสียงถัดไป