Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่
รายการ : มองจีนมุมใหม่
ฟังทั้งหมด

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนฟังได้รู้จักจีนในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ทำให้เข้าใจจีนยุคใหม่มากขึ้น นำไปสู่ความ “รู้เท่าทัน” จีน ให้จีนเป็น “มิตร”กับไทย มิใช่ “ภัยคุกคาม”    
 

รายการ : มองจีนมุมใหม่
ฟังทั้งหมด

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนฟังได้รู้จักจีนในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ทำให้เข้าใจจีนยุคใหม่มากขึ้น นำไปสู่ความ “รู้เท่าทัน” จีน ให้จีนเป็น “มิตร”กับไทย มิใช่ “ภัยคุกคาม”    
 


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป