LIVE : 05 มิถุนายน 2563
LIVE
ฟังรายการสด
รายการถัดไป
บทความ
22 พ.ค. 63
325
ปัจจุบันมีงานวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคในช่องปากกับโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่น ๆ ผ่านการไหลเวียนของเลือดไปที่หัวใจ
คลิปเสียงถัดไป