LIVE : 23 กันยายน 2564
LIVE
ฟังรายการสด
รายการถัดไป
บทความ
19 ส.ค. 64
529
แม้ปอดจะเป็นอวัยวะภายในร่างกาย แต่กลับต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา ทั้งมลพิษและเชื้อโรค มีอาหาร 10 ชนิดที่ดีต่อปอดมาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ข่าวและกิจกรรม
คลิปเสียงถัดไป