แผนผังรายการ
ผังรายการวันที่ 13 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
ห้องเรียนฟ้ากว้าง
ไอยดา สนศรี
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
กลุ่มคนตัวดี
08:00 - 09:00
Kids Hour (Rerun)
วรรญา ไชยโย
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์ (Rerun)
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
เดินเล่า... เอาเรื่อง (Rerun)
สรวง สิทธิสมาน
10:30 - 11:00
มองจีนมุมใหม่
โสภิต หวังวิวัฒนา
11:00 - 11:30
Thai PBS World Podcast
ณัฏฐา โกมลวาทิน,เทพชัย หย่อง
11:30 - 12:00
ทันสื่อ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
12:00 - 14:00
ไทยพีบีเอสสู้โควิด-19
-
14:00 - 15:00
เพลงดนตรีวิถีอาเซียน (Asean Music Ways)
อานันท์ นาคคง
15:00 - 16:00
พิกัดเพศ
รัชดา ธราภาค
16:00 - 17:00
คุยให้คิด
สุทธิชัย หยุ่น,วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,วีระ ธีรภัทร
17:00 - 17:30
เด็กรู้สู้ภัย
ดาริน กำเนิดรัตน์
17:30 - 18:00
ห้องเรียนฟ้ากว้าง (Rerun)
ไอยดา สนศรี
18:00 - 18:30
ยลอุษาคเนย์ (Rerun)
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
18:30 - 19:00
เที่ยวมีเรื่อง กับหมอบัญชา (Rerun)
นพ.บัญชา พงษ์พานิช
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 14 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
14:00 - 14:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล,ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี,พงศธัช สุขพงษ์,จิราวัฒน์ มาสุข
14:30 - 15:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์,มณีนาถ อ่อนพรรณา
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
กลุ่มคนตัวดี
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
Kids Hour รวมนิทาน
วรรญา ไชยโย
18:00 - 19:00
Active Talk
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,ณาตยา แวววีรคุปต์
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 15 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
14:00 - 14:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล,ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี,พงศธัช สุขพงษ์,จิราวัฒน์ มาสุข
14:30 - 15:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์,มณีนาถ อ่อนพรรณา
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
กลุ่มคนตัวดี
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
Kids Hour รวมนิทาน
วรรญา ไชยโย
18:00 - 19:00
Active Talk
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,ณาตยา แวววีรคุปต์
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 16 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
14:00 - 14:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล,ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี,พงศธัช สุขพงษ์,จิราวัฒน์ มาสุข
14:30 - 15:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์,มณีนาถ อ่อนพรรณา
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
กลุ่มคนตัวดี
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
Kids Hour รวมนิทาน
วรรญา ไชยโย
18:00 - 19:00
Active Talk
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,ณาตยา แวววีรคุปต์
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 17 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
14:00 - 14:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล,ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี,พงศธัช สุขพงษ์,จิราวัฒน์ มาสุข
14:30 - 15:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์,มณีนาถ อ่อนพรรณา
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
กลุ่มคนตัวดี
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
เด็กรู้สู้ภัย (Rerun)
ดาริน กำเนิดรัตน์
18:00 - 19:00
Active Talk
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,ณาตยา แวววีรคุปต์
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 18 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
14:00 - 14:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล,ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี,พงศธัช สุขพงษ์,จิราวัฒน์ มาสุข
14:30 - 15:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์,มณีนาถ อ่อนพรรณา
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
กลุ่มคนตัวดี
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
เด็กรู้สู้ภัย (Rerun)
ดาริน กำเนิดรัตน์
18:00 - 19:00
Active Talk
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,ณาตยา แวววีรคุปต์
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 19 มิ.ย. 64
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
14:00 - 15:00
Gen Z & Classical Music
ณัฏฐา ควรขจร
15:00 - 15:30
ศัลยกรรม...ความสุข
วีระพงศ์ ทวีศักดิ์
15:30 - 16:00
เที่ยวมีเรื่อง กับหมอบัญชา
นพ.บัญชา พงษ์พานิช
16:30 - 17:00
เดินเล่า... เอาเรื่อง
สรวง สิทธิสมาน
17:00 - 17:30
Kids Hour (Rerun)
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
ห้องเรียนฟ้ากว้าง (Rerun)
สกาวรัตน์ วงศ์มั่นกิจการ
18:00 - 18:30
มองอดีต (Rerun)
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์,ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
18:30 - 19:00
วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา (Rerun)
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการประจำสัปดาห์
คลิปเสียงถัดไป