แผนผังรายการ
ผังรายการวันที่ 29 พ.ย. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
ห้องเรียนฟ้ากว้าง
ไอยดา สนศรี
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
Kids Hour (Rerun)
วรรญา ไชยโย
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์ (Rerun)
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
เดินเล่า... เอาเรื่อง (Rerun)
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 11:30
Thai PBS World Podcast
-
11:30 - 12:00
ทันสื่อ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
12:00 - 12:30
The Active Podcast
-
12:30 - 13:00
ห้องเรียนโลก
ธรณินทร์ เทพวงค์,วรันธร วานิชถาวร
13:00 - 13:30
Localist ชีวิตนอกกรุง
-
13:30 - 14:00
Sci & Tech (Rerun)
มณีนาถ อ่อนพรรณา
14:00 - 15:00
เพลงดนตรีวิถีอาเซียน (Asean Music Ways)
อานันท์ นาคคง
15:00 - 16:00
พิกัดเพศ
รัชดา ธราภาค
16:00 - 16:30
หลบมุมอ่าน (Rerun)
นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
16:30 - 17:00
ไปไม่ตายเอาดาบหน้า
-
17:00 - 17:30
เด็กรู้สู้ภัย
ดาริน กำเนิดรัตน์
17:30 - 18:00
ห้องเรียนฟ้ากว้าง (Rerun)
ไอยดา สนศรี
18:00 - 18:30
ยลอุษาคเนย์ (Rerun)
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
18:30 - 19:00
เที่ยวมีเรื่อง กับหมอบัญชา (Rerun)
-
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 30 พ.ย. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
MOM & MOUTH
-
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
ไทยบันเทิง
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 12:00
ภูมิคุ้มกัน
ชนาธิป ไพรพงค์
12:00 - 12:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล
12:30 - 13:00
Sci & Tech
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ,ธรณินทร์ เทพวงค์
13:00 - 14:00
ดนตรีการ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
14:00 - 15:00
สถานีประชาชน
-
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
-
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
Kids Hour รวมนิทาน
วรรญา ไชยโย
18:00 - 19:00
ดนตรีการ (Rerun)
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 01 ธ.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
MOM & MOUTH
-
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
ไทยบันเทิง
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 12:00
ภูมิคุ้มกัน
ชนาธิป ไพรพงค์
12:00 - 12:30
หน้าต่างโลก
เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล
12:30 - 13:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์,มณีนาถ อ่อนพรรณา
13:00 - 14:00
ดนตรีการ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
14:00 - 15:00
สถานีประชาชน
-
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
-
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
Kids Hour รวมนิทาน
วรรญา ไชยโย
18:00 - 19:00
ดนตรีการ (Rerun)
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 02 ธ.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
MOM & MOUTH
-
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
ไทยบันเทิง
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 12:00
ภูมิคุ้มกัน
อภิกขณา บุราณฤทธิ์
12:00 - 12:30
หน้าต่างโลก
พงศธัช สุขพงษ์,จิราวัฒน์ มาสุข
12:30 - 13:00
Sci & Tech
มณีนาถ อ่อนพรรณา
13:00 - 14:00
ดนตรีการ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
14:00 - 15:00
สถานีประชาชน
-
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
-
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
Kids Hour รวมนิทาน
วรรญา ไชยโย
18:00 - 19:00
ดนตรีการ (Rerun)
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 03 ธ.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
MOM & MOUTH
-
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
ไทยบันเทิง
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 12:00
ภูมิคุ้มกัน
ศิวิลัย สมทรง
12:00 - 12:30
หน้าต่างโลก
ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี
12:30 - 13:00
Sci & Tech
ธรณินทร์ เทพวงค์
13:00 - 14:00
ดนตรีการ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
14:00 - 15:00
สถานีประชาชน
-
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
-
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
แก๊งป่วน ก๊วนเพื่อนบ้าน
-
18:00 - 19:00
ดนตรีการ (Rerun)
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 04 ธ.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
MOM & MOUTH
-
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
ไทยบันเทิง
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 12:00
ภูมิคุ้มกัน
วิภา ปิ่นแก้ว
12:00 - 12:30
หน้าต่างโลก
ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์,วินิจฐา จิตร์กรี
12:30 - 13:00
Sci & Tech
มณีนาถ อ่อนพรรณา
13:00 - 14:00
ดนตรีการ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
14:00 - 15:00
สถานีประชาชน
-
15:00 - 16:00
ข่าวเด่นไทยพีบีเอส
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี,ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
16:00 - 17:00
เสียงสนุก
-
17:00 - 17:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
แก๊งป่วน ก๊วนเพื่อนบ้าน
-
18:00 - 19:00
ดนตรีการ (Rerun)
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 05 ธ.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
ห้องเรียนฟ้ากว้าง
สกาวรัตน์ วงศ์มั่นกิจการ
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
Kids Hour (Rerun)
วรรญา ไชยโย
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์ (Rerun)
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
มองอดีต
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์,ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 11:30
Inside Asean
ณัฏฐา โกมลวาทิน
11:30 - 12:00
สื่อเปลี่ยนโลก
พิภพ พานิชภักดิ์
12:00 - 12:30
ครบเครื่องเรื่องบ้าน
ชนาธิป ไพรพงค์
12:30 - 13:00
หลบมุมอ่าน
นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
13:00 - 13:45
สีสันทันโลก
-
13:45 - 14:00
เปิดบ้านไทยพีบีเอส
-
14:00 - 15:00
Gen Z & Classical Music
ณัฏฐา ควรขจร
15:00 - 15:30
ศัลยกรรมความสุข
-
15:30 - 16:00
เที่ยวมีเรื่อง กับหมอบัญชา
-
16:00 - 16:30
ทีคุณ TCAS
นัททยา เพ็ชรวัฒนา,วรเกียรติ นิ่มมาก
16:30 - 17:00
เดินเล่า... เอาเรื่อง
-
17:00 - 17:30
Kids Hour (Rerun)
วรรญา ไชยโย
17:30 - 18:00
ห้องเรียนฟ้ากว้าง (Rerun)
-
18:00 - 18:30
มองอดีต (Rerun)
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์,ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
18:30 - 19:00
สารคดีพิเศษ ปลายจวัก
-
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการประจำสัปดาห์
คลิปเสียงถัดไป