แผนผังรายการ
ผังรายการวันที่ 25 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
ห้องเรียนฟ้ากว้าง
ไอยดา สนศรี
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
Kids Hour (Rerun)
วรรญา ไชยโย
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์ (Rerun)
รัศมี มณีนิล
10:00 - 10:30
เดินเล่า... เอาเรื่อง (Rerun)
-
10:30 - 11:00
โรงหมอ
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
11:00 - 11:30
Thai PBS World Podcast
-
11:30 - 12:00
ทันสื่อ
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
12:00 - 12:30
The Active Podcast
-
12:30 - 13:00
ห้องเรียนโลก
ธรณินทร์ เทพวงค์,วรันธร วานิชถาวร
13:00 - 13:30
Localist ชีวิตนอกกรุง
-
13:30 - 14:00
Sci & Tech (Rerun)
มณีนาถ อ่อนพรรณา
14:00 - 15:00
เพลงดนตรีวิถีอาเซียน (Asean Music Ways)
อานันท์ นาคคง
15:00 - 16:00
พิกัดเพศ
รัชดา ธราภาค
16:00 - 16:30
หลบมุมอ่าน (Rerun)
นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
16:30 - 17:00
ไปไม่ตายเอาดาบหน้า
-
17:00 - 17:30
เด็กรู้สู้ภัย
ดาริน กำเนิดรัตน์
17:30 - 18:00
ห้องเรียนฟ้ากว้าง (Rerun)
ไอยดา สนศรี
18:00 - 18:30
ยลอุษาคเนย์ (Rerun)
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
18:30 - 19:00
เที่ยวมีเรื่อง กับหมอบัญชา (Rerun)
-
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 26 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
00:01 - 07:00
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
07:00 - 07:30
Kids Hour
วรรญา ไชยโย
07:30 - 08:00
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
-
08:00 - 09:00
MOM & MOUTH
-
09:00 - 10:00
ห้องสมุดหลังไมค์
รัศมี มณีนิล
09:30 - 19:00
ถ่ายทอดสด การประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ
-
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 27 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 28 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 29 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 30 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการวันที่ 31 ต.ค. 63
เวลาออกอากาศรายการผู้จัดรายการ
19:00 - 23:59
ปิดสถานี พบกันใหม่ เวลา 07.00 น.
-
ผังรายการประจำสัปดาห์
คลิปเสียงถัดไป