Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เศรษฐกิจติดบ้าน
รายการ : เศรษฐกิจติดบ้าน
ฟังทั้งหมด

"เศรษฐกิจติดบ้าน" รายการที่จะทำให้เศรษฐกิจเป็นเรื่องเข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ฟังที่เคยรู้สึกว่าข่าวหรือประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นเข้าใจยาก ซับซ้อน และมีศัพท์เฉพาะจำนวนมาก หันมาสนใจและติดตามข่าวเศรษฐกิจกันมากขึ้น
.
"แล้วข่าวเศรษฐกิจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป"

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : เศรษฐกิจติดบ้าน
ฟังทั้งหมด

"เศรษฐกิจติดบ้าน" รายการที่จะทำให้เศรษฐกิจเป็นเรื่องเข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ฟังที่เคยรู้สึกว่าข่าวหรือประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นเข้าใจยาก ซับซ้อน และมีศัพท์เฉพาะจำนวนมาก หันมาสนใจและติดตามข่าวเศรษฐกิจกันมากขึ้น
.
"แล้วข่าวเศรษฐกิจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป"

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
พอตคาสต์ที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป