แบบฟอร์มขอเชื่อมโยงสัญญาณ
สถานีวิทยุไทยพีบีเอส (Thai PBS Radio) และ ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ (Thai PBS Podcast)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลติดต่อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน / สถานีวิทยุ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการขอเชื่อมโยงสัญญาณ
(ระบุอย่างน้อย 1 รายการ)
ลบ
เพิ่มรายการ
ส่วนที่ 4 เอกสารประกอบการพิจารณา
รองรับไฟล์ .pdf , .doc , .docx , .jpeg , .jpg , .png ขนาดสูงสุด 5 MB ต่อไฟล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีวิทยุไทยพีบีเอส (Thai PBS Radio)
โทรศัพท์
0-2790-2528 (จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.)
โทรสาร
0-2790-2663
อีเมล
webmaster@thaipbsradio.com
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป