Thai PBS Podcast
Podcast / ผู้จัดรายการ / โสภิต หวังวิวัฒนา
รูปภาพ โสภิต หวังวิวัฒนา
โสภิต หวังวิวัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ฟังทั้งหมด

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป