Thai PBS Podcast
Podcast / ผู้จัดรายการ / มองจีนมุมใหม่
รายการ : มองจีนมุมใหม่
ฟังทั้งหมด

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนฟังได้รู้จักจีนในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ทำให้เข้าใจจีนยุคใหม่มากขึ้น นำไปสู่ความ “รู้เท่าทัน” จีน ให้จีนเป็น “มิตร” กับไทย มิใช่ “ภัยคุกคาม”

รายการ : มองจีนมุมใหม่
ฟังทั้งหมด

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนฟังได้รู้จักจีนในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ทำให้เข้าใจจีนยุคใหม่มากขึ้น นำไปสู่ความ “รู้เท่าทัน” จีน ให้จีนเป็น “มิตร” กับไทย มิใช่ “ภัยคุกคาม”


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
พอตคาสต์ที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป