Podcast / รายการ / Gen Z & Classical Music
รายการ : Gen Z & Classical Music
ฟังทั้งหมด

ร่วมสัมผัสความงดงาม ความไพเราะ และความเพลิดเพลินของดนตรีคลาสสิก พร้อมด้วยความรู้เกี่ยวกับคีตกวีชื่อก้องโลก เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกไปกับ "มุก" ณัฏฐา ควรขจร ในรายการ "Gen Z & Classical Music"

ผู้จัดรายการ
รายการ : Gen Z & Classical Music
ฟังทั้งหมด

ร่วมสัมผัสความงดงาม ความไพเราะ และความเพลิดเพลินของดนตรีคลาสสิก พร้อมด้วยความรู้เกี่ยวกับคีตกวีชื่อก้องโลก เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกไปกับ "มุก" ณัฏฐา ควรขจร ในรายการ "Gen Z & Classical Music"

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป