Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน
รายการ : เพลงดนตรีวิถีอาเซียน
ฟังทั้งหมด

ร่วมสัมผัสท่วงทำนองความไพเราะแห่งเสียงดนตรีและความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวิถีของดนตรีในภูมิภาคอาเซียนกับอาจารย์อานันท์ นาคคง ในรายการ "เพลงดนตรีวิถีอาเซียน" (ASEAN music ways)

ผู้จัดรายการ
รายการ : เพลงดนตรีวิถีอาเซียน
ฟังทั้งหมด

ร่วมสัมผัสท่วงทำนองความไพเราะแห่งเสียงดนตรีและความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวิถีของดนตรีในภูมิภาคอาเซียนกับอาจารย์อานันท์ นาคคง ในรายการ "เพลงดนตรีวิถีอาเซียน" (ASEAN music ways)

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป