Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ทีละเรื่อง ทีละภาพ
รายการ : ทีละเรื่อง ทีละภาพ
ฟังทั้งหมด

“ทีละเรื่อง ทีละภาพ” หนังสือเสียงที่ถ่ายทอดจากผลงานหนังสือสารคดี 2 เรื่องคือ “โขงนทีสีทันดร”และ “มนตราอาเซียน” บันทึกการเดินทางตลอด 3 ทศวรรษในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนรางวัลศรีบูรพาและศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งจะชวนผู้ฟังให้ได้รู้จักเรื่องราวของชนชาติต่าง ๆ ด้วยมุมมองด้านสังคม วัฒนธรรม

.

สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่และวิถีชีวิตของผู้คนที่ยึดโยงกับหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของอาเซียนคือแม่น้ำโขง ตั้งแต่ต้นกำเนิดแม่น้ำจากที่ราบสูงหลังคาโลกคือ ที่ราบสูงชิงไห่- ธิเบต ลัดเลาะเรื่อยมาจนถึงสิบสองปันนา แม่น้ำที่ถูกเรียกขานในจีนว่าหลันชาง (ล้านช้าง)  ลงใต้ผ่าน เมียนม่าร์ สามเหลี่ยมทองคำ อาณาจักรล้านนา เชียงแสน จนกระทั่งถึงลาว  ไทย กัมพูชา ก่อนไหลผ่านเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้

.

นำเสนอเรื่องราวโดย สมปอง ดวงไสว และ กิติมาภรณ์ จิตราทร

.

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนร่วม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

รายการ : ทีละเรื่อง ทีละภาพ
ฟังทั้งหมด

“ทีละเรื่อง ทีละภาพ” หนังสือเสียงที่ถ่ายทอดจากผลงานหนังสือสารคดี 2 เรื่องคือ “โขงนทีสีทันดร”และ “มนตราอาเซียน” บันทึกการเดินทางตลอด 3 ทศวรรษในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนรางวัลศรีบูรพาและศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งจะชวนผู้ฟังให้ได้รู้จักเรื่องราวของชนชาติต่าง ๆ ด้วยมุมมองด้านสังคม วัฒนธรรม

.

สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่และวิถีชีวิตของผู้คนที่ยึดโยงกับหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของอาเซียนคือแม่น้ำโขง ตั้งแต่ต้นกำเนิดแม่น้ำจากที่ราบสูงหลังคาโลกคือ ที่ราบสูงชิงไห่- ธิเบต ลัดเลาะเรื่อยมาจนถึงสิบสองปันนา แม่น้ำที่ถูกเรียกขานในจีนว่าหลันชาง (ล้านช้าง)  ลงใต้ผ่าน เมียนม่าร์ สามเหลี่ยมทองคำ อาณาจักรล้านนา เชียงแสน จนกระทั่งถึงลาว  ไทย กัมพูชา ก่อนไหลผ่านเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้

.

นำเสนอเรื่องราวโดย สมปอง ดวงไสว และ กิติมาภรณ์ จิตราทร

.

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนร่วม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป