รายการ : โรงหมอ
ฟังทั้งหมด

รายการ "โรงหมอ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 11.00 น. สดทาง www.thaipbspodcast.com/radio และแอปพลิเคชัน: Thai PBS Podcast ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้และอัปเดตสถานการณ์โรคภัย พร้อมทั้งเพิ่มเรื่องราวความสัมพันธ์, จิตวิทยา, สุขภาพสัตว์, โภชนาการและอื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของรายการโรงหมอได้ที่ Facebook, Twitter และ Instagram: Thai PBS Podcast

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : โรงหมอ
ฟังทั้งหมด

รายการ "โรงหมอ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 11.00 น. สดทาง www.thaipbspodcast.com/radio และแอปพลิเคชัน: Thai PBS Podcast ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้และอัปเดตสถานการณ์โรคภัย พร้อมทั้งเพิ่มเรื่องราวความสัมพันธ์, จิตวิทยา, สุขภาพสัตว์, โภชนาการและอื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของรายการโรงหมอได้ที่ Facebook, Twitter และ Instagram: Thai PBS Podcast

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป