Thai PBS Podcast
Podcast / ผู้จัดรายการ / สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
รูปภาพ สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและนักจัดรายการด้านสุขภาพ
ฟังทั้งหมด

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป