Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / Kids Hour - ชั่วโมงนิทาน
รายการ : Kids Hour - ชั่วโมงนิทาน
ฟังทั้งหมด

รายการเสริมสร้างทักษะและจินตนาการผ่านการเล่านิทานสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านเสียงที่สามารถก่อให้เกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Kids Hour - ชั่วโมงนิทาน
ฟังทั้งหมด

รายการเสริมสร้างทักษะและจินตนาการผ่านการเล่านิทานสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านเสียงที่สามารถก่อให้เกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป