Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว
รายการ : Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว
ฟังทั้งหมด

“บนท้องฟ้ามีอะไร จักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหน ทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศ ชีวิตของเราเกิดจากดวงดาวจริงหรือ ชวนคิดไปพร้อมกันกับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว” โดย Spaceth.co

รายการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และปรัชญา ที่พูดถึงจุดตัดระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ โดยมีอวกาศช่วยเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามต่อธรรมชาติที่จะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ในมิติของสังคม การเมือง และวัฒนธรรม


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว
ฟังทั้งหมด

“บนท้องฟ้ามีอะไร จักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหน ทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศ ชีวิตของเราเกิดจากดวงดาวจริงหรือ ชวนคิดไปพร้อมกันกับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว” โดย Spaceth.co

รายการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และปรัชญา ที่พูดถึงจุดตัดระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ โดยมีอวกาศช่วยเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามต่อธรรมชาติที่จะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ในมิติของสังคม การเมือง และวัฒนธรรม


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
1 เพลย์ลิสต์แนะนำ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป