มาใหม่ล่าสุด
พอดคาสต์แนะนำ
เพลย์ลิสต์แนะนำ
พอดคาสต์ยอดนิยม 7 วันที่ผ่านมา
ดาวน์โหลดยอดนิยม 7 วันที่ผ่านมา
บทความ
11 ม.ค. 65
262
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ถือเป็นโรคใหม่และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา โดยจากการศึกษาการแพร่ระบาดพบว่า มนุษย์ เป็นตัวกลางในการส่งต่อเชื้อแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ๆ จากกิจกรรมสัมผัสและการเดินทาง
ข่าวและกิจกรรม
คลิปเสียงถัดไป