Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 492: วิธีทำให้ลูกเปิดใจคุยกับพ่อแม่
EP. 492: วิธีทำให้ลูกเปิดใจคุยกับพ่อแม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 492: วิธีทำให้ลูกเปิดใจคุยกับพ่อแม่
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 64
การฟัง 33 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

สิ่งที่หนึ่งที่เป็นปัญหาครอบครัวก็คือ การไม่พูดคุยถึงปัญหาของการกันและกัน หรือแม้กระทั่งคุยแล้วแต่ไม่รู้เรื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ต่างวัยกัน หรือคนละ Generation เพราะในครอบครัวหนึ่งจะประกอบไปด้วยบุคคลหลายวัยต่าง Generation  อะไรเป็นสาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้ไม่เปิดใจคุยกัน และวิธีปรับตัวให้กลับมาคุยกัน ทำอย่างไร

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป