Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 90: 6 เดือนในเขมร
24:15
EP. 90: 6 เดือนในเขมร
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 90: 6 เดือนในเขมร
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 64
การฟัง 26 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

“6 เดือนในเขมร” เป็นเรื่องที่เขียนจากบันทึกประจำวันของ ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 - มีนาคม พ.ศ. 2537 ณ เมืองโพธิสัตว์ เดิมทีแล้ว มันเริ่มต้นด้วยการเขียนเป็นจดหมายกลับมาประเทศไทยเพื่อให้พ่อแม่ พี่น้อง และผองเพื่อนผู้ร่วมงานได้อ่านกัน แต่มันเป็นจดหมายที่มีความยาวมากกว่าจดหมายปกติทั่วไป เพราะนาน ๆ ทีจึงจะได้มีโอกาสฝากคนรถผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานในเขมร ให้นำมาส่งทางไปรษณีย์ที่อรัญประเทศในเขตประเทศไทยอีกทีหนึ่ง


เรื่องราวต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นนี้จะเขียนเล่าเรื่องกิจวัตรประจำวัน การทำงาน สภาพบ้านเมือง และผู้คนชาวกัมพูชา รวมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นในประเทศนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่ดี ๆ ของประเทศนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้กัมพูชาจากบันทึกของบุคคลซึ่งได้เดินทางเข้าไปเป็นผู้อบรม ให้ความรู้ด้านการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลในกัมพูชา เรื่องราวในหนังสือ “6 เดือนในเขมร” ของนักธรณีวิทยาชาวไทยนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่เผยให้เห็นถึงบริบทบรรยากาศด้านต่าง ๆ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป