Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 96: การศึกษา ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ในวรรณกรรมอัฟกานิสถาน
25:45
EP. 96: การศึกษา ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ในวรรณกรรมอัฟกานิสถาน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 96: การศึกษา ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ในวรรณกรรมอัฟกานิสถาน
วันที่เผยแพร่ : 30 ต.ค. 64
การฟัง 60 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

         ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม นำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์ ปรากฏการณ์ในอัฟกานิสถาน ผ่านวรรณกรรมของอัฟกานิสถานสองเล่ม ได้แก่ The Kite Runner และ The Library Bus หนังสือที่มีความเหมือนกันในด้านการศึกษาและเด็ก - The Kite Runner นำเสนอเรื่องเล่าและภาพประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานผ่านเด็ก ชุมชน อาหาร วัฒนธรรม ความรุนแรงในสังคม การมองโลกของมุสลิมจากสองฝั่งคือมองโลกแบบสายตาตะวันตกกับตะวันออก ส่วน The Library Bus นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ผู้หญิง ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยสถานการณ์ภายในประเทศ หนังสือทั้งสองเล่มเป็นเพียงตัวอย่างวรรณกรรมที่ให้ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมของอัฟกานิสถานตามบริบทที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม โลกของหนังสือไม่ใช่โลกของการสรุป การอ่านไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเบ็ดเสร็จอยู่ข้างใน ดร.อับดุรเราะฮหมาน จึงชวนกันตั้งคำถาม วิเคราะห์ต่อเรื่องที่อ่าน และข่าวสารที่ได้รับฟังมาไปพร้อม ๆ กัน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป