Podcast / ผู้จัดรายการ / โรงหมอ / EP. 263: เคล็ดลับการมีชีวิตที่ดี
27:18
EP. 263: เคล็ดลับการมีชีวิตที่ดี
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 263: เคล็ดลับการมีชีวิตที่ดี
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 63
การฟัง 80 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การดำเนินตามคำสอนหลักของพุทธศาสนาแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนเอง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้ชีวิตดีขึ้น หรือการปฏิบัติตามคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ คือ สงบ เย็น เป็นประโยชน์ เราต้องรู้สึกได้ พอใจกับชีวิตที่เป็น พอดีกับชีวิต และเพียงพอ ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้เช่นเดียวกัน แต่อาจจะต้องมีหลักการในชีวิตบางอย่างเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่น

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป