Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 9: จีนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากโควิด-19 สู่การเป็นผู้ส่งออกวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์สู่โลก
27:01
EP. 9: จีนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากโควิด-19 สู่การเป็นผู้ส่งออกวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์สู่โลก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 9: จีนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากโควิด-19 สู่การเป็นผู้ส่งออกวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์สู่โลก
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 64
การฟัง 94 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จีนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากโควิด-19  กลายเป็นผู้ส่งออกวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์สู่โลก   
ได้อย่างไร


ไทยจะใช้เป็นบทเรียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขในประเทศได้หรือไม่


โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์เรื่องนี้
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป