Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 22: จับตาสัมพันธ์จีนกับอัฟกานิสถานในยุคตอลีบาน
28:26
EP. 22: จับตาสัมพันธ์จีนกับอัฟกานิสถานในยุคตอลีบาน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 22: จับตาสัมพันธ์จีนกับอัฟกานิสถานในยุคตอลีบาน
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 64
การฟัง 71 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

“จับตาสัมพันธ์จีนกับอัฟกานิสถานในยุคตอลีบาน”

จีนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อกลับไปกระชับมิตรกับรัฐบาลตอลีบานในอัฟกานิสถาน   

จะช่วยจัดการปัญหากลุ่มก่อการร้ายในซินเจียงอุยกูร์ให้ดีขึ้นได้หรือไม่
จีนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเอเชียกลางและเอเชียใต้อย่างไรจากจังหวะก้าวครั้งนี้  
และอะไร ทำให้นโยบาย "ไม่แทรกแซงกิจการภายใน" ถูกตั้งคำถามจากนานาชาติ  
โสภิต  หวังวิวัฒนา  ชวน รศ.วรศักดิ์  มหัทธโนบล  อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยเรื่องนี้
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป