Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 26: นโยบายรัฐบาลกับการใช้มาตรการควบคุมสังคมและชาวจีน
30:06
EP. 26: นโยบายรัฐบาลกับการใช้มาตรการควบคุมสังคมและชาวจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 26: นโยบายรัฐบาลกับการใช้มาตรการควบคุมสังคมและชาวจีน
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 64
การฟัง 33 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

“ชินหล่าง”  ไม่ใช่มาตรการแรกที่รัฐบาลจีนใช้ควบคุมความสุดโต่งของชาวจีน  

รัฐบาลจีนใช้นโยบายแบบไหนบ้าง เพื่อจัดระเบียบทางสังคม ทำให้ชาวจีนไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งต้องไม่ลืมว่าอีกด้านหนึ่งเครื่องมือเหล่านั้น ก็มีส่วนที่จะควบคุมการแสดงความเห็นต่างทางการเมืองหรือการแสดงออกในประเด็นอ่อนไหวด้วยเช่นกัน


โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์ด้วยว่า กิจการหรือกลุ่มธุรกิจใดกำลังจะเป็นเป้าหมายต่อไปที่รัฐบาลจีนกำลังจะเข้าไปจัดระเบียบ

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป