Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 29: 110 ปี สาธารณรัฐจีน
29:36
EP. 29: 110 ปี สาธารณรัฐจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 29: 110 ปี สาธารณรัฐจีน
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 64
การฟัง 62 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ไต้หวันฉลองครบรอบ 110 ปี การเกิดขึ้นของสาธารณรัฐจีน  ท่าทีแข็งกร้าวของไต้หวันที่ไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่จะมีทางออกที่สันติได้อย่างไร
ชัยชนะของการปฏิวัติซินไฮ่ สามารถโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในจีนจนสถาปนาระบอบสาธารณรัฐได้มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยและคณะ ร.ศ. 130 อย่างไร 
แนวคิดไตรประชา ซึ่ง ดร.ซุนยัดเซ็น ต้องการใช้เป็นหลักสร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินจีน ทำไมจึงล้มเหลวในจีนแต่กลับประสบความสำเร็จเมื่อนำมาใช้ในไต้หวัน
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล วิเคราะห์เรื่องนี้
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป