Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 24: จีนกับการจัดการภัยพิบัติ
29:29
EP. 24: จีนกับการจัดการภัยพิบัติ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 24: จีนกับการจัดการภัยพิบัติ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 64
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

"จีนกับการจัดการภัยพิบัติ" 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในจีนตั้งแต่อดีต ทั้งแผ่นดินไหว  ภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม พายุทราย ฯลฯ ล้วนทำให้เกิดความเสียหายมหาศาล ผู้คนล้มตายนับล้านคน 
จีนเรียนรู้และมีแนวทางจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน ถูกนำมาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือยามเกิดภัยได้อย่างไร
โสภิต หวังวิวัฒนา  ชวน รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยเรื่องนี้
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป