Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน
29:40
EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 64
การฟัง 155 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

"การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน"    

การตลาดเพื่อสังคม  แนวโน้มใหม่มาแรงในจีนมีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนอย่างไร
เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต 15 นาที ที่กลายเป็นวิถีใหม่ของคนเมืองในจีนมากน้อยเพียงใด
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวนดร.ไพจิตร วิบุลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน คุยเรื่องนี้ 
 

คลิปเสียงถัดไป