Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน
29:40
EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 64
การฟัง 196 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

"การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน"    

การตลาดเพื่อสังคม  แนวโน้มใหม่มาแรงในจีนมีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนอย่างไร
เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต 15 นาที ที่กลายเป็นวิถีใหม่ของคนเมืองในจีนมากน้อยเพียงใด
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวนดร.ไพจิตร วิบุลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน คุยเรื่องนี้ 
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป