Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 37: พบคนจีนรุ่นใหม่เขียนอักษรจีนไม่เป็น
29:20
EP. 37: พบคนจีนรุ่นใหม่เขียนอักษรจีนไม่เป็น
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 37: พบคนจีนรุ่นใหม่เขียนอักษรจีนไม่เป็น
วันที่เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 64
การฟัง 100 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

“พบคนจีนรุ่นใหม่เขียนอักษรจีนไม่เป็น"
การที่รัฐบาลจีนประกาศตั้งเป้า ปี 2025  ผลักดันให้พลเมืองจีน 85% ในประเทศใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก มีทักษะทั้งอ่านออกเขียนได้เพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายว่าจะทำได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะมีภาษาท้องถิ่นนับร้อยสำเนียงซึ่งแตกต่างอย่างมากจากภาษาจีนกลาง อีกทั้งมีชนกลุ่มน้อยเช่น ทิเบต ซินเจียงอุยกูร์ บางส่วนมองว่ารัฐบาลกำลังใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อกลืนกลาย ทำลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขา   
ขณะที่หนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่เผชิญปัญหาอีกแบบคือ เขียนอักษรจีนไม่ได้เพราะเทคโนโลยียุคใหม่ทำให้การเขียนสะดวกขึ้นและสะกดด้วยพินอินแทนการเขียนเดิม จนเกิดการรณรงค์หลายรูปแบบรวมทั้งเกมโชว์และการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อทำให้คนจีน สามารถเขียนอักษรจีนได้อีกครั้ง
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์เรื่องนี้

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป