Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 38: การเมืองเรื่องอักษรจีน
27:47
EP. 38: การเมืองเรื่องอักษรจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 38: การเมืองเรื่องอักษรจีน
วันที่เผยแพร่ : 19 ธ.ค. 64
การฟัง 68 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

"การเมืองเรื่องอักษรจีน"   
รัฐบาลจีนเลือกใช้อักษรจีนตัวย่อทั้งประเทศและตั้งเป้าหมายให้ปี ค.ศ 2025  พลเมืองจีนกว่าร้อยละ 85 ต้องมีทักษะการอ่านออกเขียนได้และใช้ภาษาจีนกลางแมนดารินเป็นหลัก  ขณะที่ไต้หวันแม้สื่อสารด้วยภาษาจีนเหมือนกันแต่การเลือกยืนกรานใช้อักษรตัวเขียนเป็นจีนตัวเต็ม  เดินตามรอยขนบเดิม ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะมาเปลี่ยนแปลงใช้เป็นอักษรตัวย่อ การเขียนและสื่อสารอักษรจีนสองแบบนี้  จึงกลายเป็นประเด็นของสองฝ่ายที่น่าสนใจและขยับไปเกี่ยวข้องกับการเมืองและการค้าระหว่างกันด้วย  รวมทั้งส่งผลต่อทักษะการอ่านของคนจีนรุ่นเก่าและคนจีนยุคใหม่ 

โสภิต  หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยเรื่องนี้
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป