Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 44: จีนใหม่กับเทศกาลฉลองตรุษจีน
29:33
EP. 44: จีนใหม่กับเทศกาลฉลองตรุษจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 44: จีนใหม่กับเทศกาลฉลองตรุษจีน
วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 65
การฟัง 104 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

การเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีนในเทศกาล "ตรุษจีน" เป็นเวลาทองของวันหยุดยาว 10 วัน เชื่อมโยงกับค่านิยมเดิมทางสังคมและได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าและขงจื่อ มีพิธีกรรมและความเชื่อหลายอย่างที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  แต่จีนยุคใหม่นี้ ได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกอย่างไร  
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาคุยเรื่องนี้
 

ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป