Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 46: การสืบสายตระกูลของชาวจีน
29:37
EP. 46: การสืบสายตระกูลของชาวจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 46: การสืบสายตระกูลของชาวจีน
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.พ. 65
การฟัง 81 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

คนจีนให้ความสำคัญกับลูกชายในฐานะทายาทผู้สืบสกุล ดังนั้นการแต่งงานและมีลูกชายจึงเป็นความคาดหวังของพ่อแม่ แต่ผลจากนโยบายลูกคนเดียวทำให้สัดส่วนประชากรชาย-หญิงจีนไม่สมดุล ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายและคนหนุ่มสาวยุคใหม่แต่งงานช้าลง ไม่อยากมีลูก ปัญหานี้จีนจะหาทางออกอย่างไร

โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์เรื่องนี้ แล้วไปติดตามว่าคนจีนสมัยก่อนมีหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับและตั้งชื่อ-แซ่ในตระกูลต่าง ๆ อย่างไร จนขยายจำนวนเป็นหลายพันแซ่ในปัจจุบัน  อีกทั้งผลของการปฏิวัติวัฒนธรรมและกลุ่ม Red Guard  ทำอะไรกับค่านิยมเรื่องการสืบสกุลนี้บ้าง
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป