Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 52: สัมพันธ์จีน-สหรัฐ ท่าทีต่อปัญหายูเครน
31:07
EP. 52: สัมพันธ์จีน-สหรัฐ ท่าทีต่อปัญหายูเครน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 52: สัมพันธ์จีน-สหรัฐ ท่าทีต่อปัญหายูเครน
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 65
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ มีทั้งช่วงที่ลุ่มๆ ดอนๆ และราบรื่น เคยมีสถานะเป็นทั้งหุ้นส่วนและคู่แข่งขัน  จีนกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งในยูเครน  ขณะที่สหรัฐฯ และชาติตะวันตกต้องการให้จีนมาร่วมด้วยเพื่อคว่ำบาตรรัสเซีย แต่จีนแสดงจุดยืนไม่แทรกแซงและต้องการให้รัสเซียกับยูเครน ยุติปัญหานี้เอง ทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร                                  
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา มาวิเคราะห์เบื้องลึกความสัมพันธ์ของสองชาตินี้ รวมทั้งติดตามว่า ทำไมสงครามเวียดนาม และความขัดแย้งของชาติอาเซียนในอดีต จึงส่งผลกระทบต่อท่าทีของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกัน
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป