Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 54: บทบาทจีนกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
29:43
EP. 54: บทบาทจีนกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 54: บทบาทจีนกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
วันที่เผยแพร่ : 10 เม.ย. 65
การฟัง 175 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จีนเป็นชาติที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับชาติในอาเซียนหลายมิติ หนึ่งนั้นคือการรุกเข้าไปมีบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ซึ่งมี 6 ประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่จีน  เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
อะไรเป็นเหตุผลหลักที่จีนยอมยุติแนวคิดการระเบิดเกาะแก่งในพื้นที่ของประเทศปลายลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนาการคมนาคมทางน้ำ และแม้จะมีบทบาทนำในการสนับสนุนให้เกิด"ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง" มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 แต่ทำไมจีนจึงไม่เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission-MRC) 
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยเบื้องลึกเรื่องนี้ รวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการสร้างเขื่อนในจีนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของน้ำในลุ่มน้ำโขงด้วย
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป