Thai PBS Podcast
26:01
EP. 41: Healthy China 2025
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 41: Healthy China 2025
วันที่เผยแพร่ : 09 ม.ค. 65
การฟัง 112 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

“Healthy China  2025”
     นอกจากการสร้างสังคมกินอิ่มนอนอุ่น ไปสู่การกินดีอยู่ดี เมื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและความยากจนแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลจีนต้องการบรรลุความสำเร็จคือผลักดันนโยบายให้คนจีนมีสุขภาพแข็งแรง  มีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มารองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น
     “แพทย์แผนจีน” เป็นศาสตร์ที่ถูกยกระดับให้อยู่ในระบบสุขภาพหลักของประเทศควบคู่กับการแพทย์สมัยใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือเพื่อรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลจีนมีแผนจะสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาเก่าแก่นี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกจีนไปสู่สายตาโลกอย่างไร  
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนวิเคราะห์เรื่องนี้

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป