Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 5: จีนอพยพเก่า-ใหม่ ในเมืองไทยแตกต่างกันอย่างไร
25:23
EP. 5: จีนอพยพเก่า-ใหม่ ในเมืองไทยแตกต่างกันอย่างไร
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 5: จีนอพยพเก่า-ใหม่ ในเมืองไทยแตกต่างกันอย่างไร
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 64
การฟัง 118 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จีนโพ้นทะเล
ชาวไทยเชื้อสายจีน
และจีนอพยพรุ่นใหม่ในไทยและทั่วโลก
ต่างกันอย่างไร  

อะไรเป็นแรงจูงใจผลักดันให้คนจีนย้ายถิ่นฐานในยุคนี้
รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิเคราะห์เรื่องนี้
ชวนคุยโดย โสภิต  หวังวิวัฒนา 
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป