Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 7: จีนกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่
29:39
EP. 7: จีนกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 7: จีนกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 64
การฟัง 117 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

อุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและยานยนต์พลังงานใหม่ เป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญและบรรจุไว้ในเป้าหมายแผน Made In China (MIC)2025 ด้วย

จีนใช้วิธีการอย่างไรเพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนสร้างเงื่อนไขชวนคนจีนให้หันมาใช้พาหนะเหล่านี้เพิ่มขึ้น 
ไทย เรียนรู้อะไรได้บ้างจากแผนพัฒนาของจีน เพื่อให้เราไม่ตกขบวนการค้า
โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์เรื่องนี้
 

ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป