Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / รอยจารึก...บันทึกสยาม / EP. 38: เขตแดนและการขยายอำนาจของรัฐสยามในสมัยรัชกาลที่ 5
31:15
EP. 38: เขตแดนและการขยายอำนาจของรัฐสยามในสมัยรัชกาลที่ 5
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 38: เขตแดนและการขยายอำนาจของรัฐสยามในสมัยรัชกาลที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 65
การฟัง 178 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่ 5 แม้จะไม่ถูกเป็นเมืองขึ้นแต่ในสมัยนั้นเราอาจกลายเป็นรัฐกันชนระหว่างอังกฤษที่มีดินแดนการปกครองทางตะวันตกและตอนใต้ กับฝรั่งเศสที่มีดินแดนการปกครองทางตะวันออก

แม้จะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก แต่สยามที่หมายถึงกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ก็แผ่ขยายขอบเขตการปกครองและอำนาจออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วผนวกรวมกันเป็นพื้นที่เดียวกันมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ระหว่างนั้นจะมีการปักปันเขตแดนกับฝรั่งเศสและอังกฤษออกไปบางส่วนก็ตาม

ฟังเรื่องการแผ่ขยายอำนาจและเขตแดนของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงยุคล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกในรายการค่ะ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป