Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / รอยจารึก...บันทึกสยาม
รายการ : รอยจารึก...บันทึกสยาม
ฟังทั้งหมด

รอยจารึก...บันทึกสยาม รายการที่นำเรื่องราวและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง หรือเรื่องราวในห้วงอดีตที่ผ่านมา โดยเล่าผ่านบุคคลหรือนักประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ดำเนินรายการโดย กษิดิศ อนันทนาธร คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่สนใจประวัติศาสตร์ไทย

ผู้จัดรายการ
รายการ : รอยจารึก...บันทึกสยาม
ฟังทั้งหมด

รอยจารึก...บันทึกสยาม รายการที่นำเรื่องราวและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง หรือเรื่องราวในห้วงอดีตที่ผ่านมา โดยเล่าผ่านบุคคลหรือนักประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ดำเนินรายการโดย กษิดิศ อนันทนาธร คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่สนใจประวัติศาสตร์ไทย

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป