Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / Podcaster ตัวน้อย
รายการ : Podcaster ตัวน้อย
ฟังทั้งหมด

แหล่งรวมความสามารถของเหล่า Podcaster น้อย ในการเป็นนักจัดรายการ, ผู้ประกาศข่าววิทยุ, นักเล่านิทาน ฯลฯ
ประมวลผลงานเสียงฝึกอ่านข่าวและเล่านิทานกับ ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ จากน้อง ๆ หนู ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กปีกับไทยพีบีเอสเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567


กิจกรรมการฝึกมีทั้งหมด 4 รอบ คือ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. = EP.1-17
รอบที่ 2 เวลา 11.00 น. = EP.18-24
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. = EP.25-36
รอบที่ 4 เวลา 14.00 น. = EP.37-52

รายการ : Podcaster ตัวน้อย
ฟังทั้งหมด

แหล่งรวมความสามารถของเหล่า Podcaster น้อย ในการเป็นนักจัดรายการ, ผู้ประกาศข่าววิทยุ, นักเล่านิทาน ฯลฯ
ประมวลผลงานเสียงฝึกอ่านข่าวและเล่านิทานกับ ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ จากน้อง ๆ หนู ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กปีกับไทยพีบีเอสเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567


กิจกรรมการฝึกมีทั้งหมด 4 รอบ คือ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. = EP.1-17
รอบที่ 2 เวลา 11.00 น. = EP.18-24
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. = EP.25-36
รอบที่ 4 เวลา 14.00 น. = EP.37-52


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป