Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 509: สารเคมีอุตสาหกรรมกับผลกระทบด้านสุขภาพ
25:10
EP. 509: สารเคมีอุตสาหกรรมกับผลกระทบด้านสุขภาพ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 509: สารเคมีอุตสาหกรรมกับผลกระทบด้านสุขภาพ
วันที่เผยแพร่ : 02 ส.ค. 64
การฟัง 52 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสภาะที่ไม่ปกติ เช่น การลักลอบทิ้ง การระเบิด และการรั่วไหล เป็นต้น จะด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ก่อให้เกิดสิ่งคุกคามทั้งด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ อาหารอากาศดินหรือช่องทางอื่น ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และต้องการการจัดการอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เหตุฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์เสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผล กระทบต่อปัจจัย สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อสิ่งคุกคามดังกล่าว ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ที่ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค หรือใช้เพื่อทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ผู้ที่ได้รับสัมผัสตามมา

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป