Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 88: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010
25:39
EP. 88: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 88: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 64
การฟัง 44 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

“งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ. 1975-2010 : สถานภาพความรู้” โดย รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ได้เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ. 1975-2010 เพื่อเปิดประเด็นให้มีการถกเถียงงานเขียนประเภทนี้ รวมทั้งเปิดแหล่งข้อมูลใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวอีกประเภทหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมูลลุ่มน้ำโขงศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวต่อไป

งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ เน้นการศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก โดยเฉพาะหนังสือประเภทชีวประวัติทั้งที่เป็นบุคคลสำคัญในลาวและบุคคลธรรมดาที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลาว ค.ศ. 1975-2010 นับเป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคคลหรือปัจเจกมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างน้อยก็ได้มีเสียงในประวัติศาสตร์

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป