Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 121: ชีวิตที่ฟื้นคืน
26:20
EP. 121: ชีวิตที่ฟื้นคืน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 121: ชีวิตที่ฟื้นคืน
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 65
การฟัง 69 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

Resurrection นวนิยายขนาดยาวเล่มสุดท้ายของ เลียฟ ตอลสตอย ฉบับแปลไทยพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ชีวิตที่ฟื้นคืน โดย สดใส ขันติวรพงศ์ นับเป็นงานแปลระดับโลกอีกเล่มที่ผู้แปลมีความตั้งใจจะส่งต่อผลงานสู่นักอ่านชาวไทย โดยถือว่าเป็นพันธะหน้าที่ของการเป็นนักแปล งานเขียนเล่มนี้ของตอลสตอยนับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกประวัติศาสตร์สังคม การเมือง ศาสนา สถาบันตุลาการ ชนชั้น วิถีชีวิตของผู้คน ความรัก และชะตากรรมของตัวละคร ซึ่งสะท้อนภาพของรัสเซียในศตวรรษที่ 19 ขณะเดียวกันภาพสะท้อนดังกล่าวยังคงวนมาให้ได้พบเห็นในสภาพสังคมการเมืองของไทยและแห่งอื่น ๆ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่และตัวบุคล อย่างไรก็ตาม ผู้แปล-สดใส เชื่อมั่นในพลังวรรณกรรมในแง่ที่ว่าจะนำไปสู่การเกิดความเห็นอกเห็นใจในตัวผู้อ่าน เข้าใจโลกในตัวเรา อย่างน้อยถ้าเราเกิดพลังนี้ โดยผู้แปลยังได้เล่าให้ฟังถึงพันธะหน้าที่ในการแปลวรรณกรรมเรื่องนี้ และนำเสนอให้เห็นว่าพลังของวรรณกรรมสร้างแง่งามให้ผู้อ่านเข้าใจโลกในตัวเอง และมีส่วนสร้างพลังรวมของโลกให้ดีขึ้นผ่านการอ่าน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป