Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 123: ห้องสมุดเสาจินดารัตน์แห่งการเรียนรู้
28:53
EP. 123: ห้องสมุดเสาจินดารัตน์แห่งการเรียนรู้
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 123: ห้องสมุดเสาจินดารัตน์แห่งการเรียนรู้
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ค. 65
การฟัง 24 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงต้นตระกูลเสาจินดารัตน์ และเปิดบ้านให้เป็นพื้นที่ทางสังคมในลักษณะแหล่งเรียนรู้ บ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ เพื่อให้บริการข้อมูล เอกสาร งานวิจัย งานค้นคว้า ซึ่งเป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ท้องถิ่น หนังสือหายาก หนังสืองานศพ และอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดลำปาง โดยเปิดบริการในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์สำหรับผู้สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง ขณะเดียวกัน ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ยังทำหน้าที่เชื่อมคนแต่ละรุ่นผ่านหนังสือ สิ่งของจัดแสดง และเรื่องเล่าของพื้นที่ อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และหมุดหมายทางประวัติศาสตร์สังคมของจังหวัดลำปาง กล่าวได้ว่า "ห้องสมุดเสาจินดารัตน์" เป็นต้นแบบหนึ่งของห้องสมุดเฉพาะทางที่ดำเนินงานโดยเอกชน สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวของปัจเจกบุคคลต่างเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สังคม และตระกูลเสาจินดารัตน์เชื่อมโยงอยู่กับหน้าประวัติศาสตร์ของลำปางในหลากหลายด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป