Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 126: ปรากฏการณ์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย
28:56
EP. 126: ปรากฏการณ์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 126: ปรากฏการณ์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 65
การฟัง 47 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ปรากฏการณ์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย เป็นโครงการที่ ชาคริต แก้วทันคำ จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานประเภทกวีนิพนธ์ของกวีชาวไทยว่าในช่วงที่ผ่านมาและในปี 2565 มีปรากฏใดซึ่งควรหยิบยกมากล่าวถึง อย่างเช่น ผลงานที่ส่งเข้ารางวัลซีไรต์ประจำปี 2565 ประเภทกวีนิพนธ์, การเกิดขึ้นของเครือข่ายกวีสามัญสำนึก, สำนักพิมพ์ทางเลือกที่พิมพ์รวมเล่มงานเขียนของกวีในรูปแบบทำมือ เช่น เหล็กหมาดสำนักพิมพ์ โดยชาคริตจะนำเสนอภาพรวมและลงรายละเอียดโครงการว่ามีที่มา ความสำคัญ และวิธีการทำงานอย่างไร ประเด็นถัดมาที่ชาคริตนำเสนอในการพูดคุยคือปรากฏการณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ พื้นที่สาธารณะในการเผยแพร่ผลงานของกวี กับ เวทีของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการส่งผลงานวิจารณ์เพื่อเผยแพร่และส่งเข้าประกวด ประเด็นสุดท้ายคือหัวใจหรือจรรยาบรรณของการเป็นนักวิจารณ์

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป