Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 412: ทดสอบเครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อไม่สามารถกรองแบคทีเรียได้ / เบื้องหลังความห่วงใยเกี่ยวกับผ้าอนามัยชนิดสอด (tampon)
54:13
EP. 412: ทดสอบเครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อไม่สามารถกรองแบคทีเรียได้ / เบื้องหลังความห่วงใยเกี่ยวกับผ้าอนามัยชนิดสอด (tampon)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 412: ทดสอบเครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อไม่สามารถกรองแบคทีเรียได้ / เบื้องหลังความห่วงใยเกี่ยวกับผ้าอนามัยชนิดสอด (tampon)
วันที่เผยแพร่ : 02 ส.ค. 64
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

นิตยสารฉลาดซื้อสุ่มทดสอบประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) จำนวน  11 ตัวอย่าง
                       2.เครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration (UF) จำนวน 8 ตัวอย่าง
                       3.เครื่องกรองน้ำระบบ Ultraviolet (UV) จำนวน 7 ตัวอย่าง

ผลการทดสอบปรากฎว่า มีเครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อ ที่ไม่สามารถกรองแบคทีเรียได้ และราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพ เพราะบางยี่ห้อราคาสูงแต่กรองแบคทีเรียไม่ได้ แต่บางยี่ห้อราคาไม่สูงแต่กรองแบคทีเรียได้  ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานของเครื่องกรองน้ำ ที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. นั้น เป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับ ทำให้มีเครื่องกรองน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่าย และผู้บริโภคก็ต้องเจอความเสี่ยงต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทางนิตยสารฉลาดซื้อจะส่งผลการทดสอบให้เจ้าของผลิตภัณฑ์  สภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประเด็นเครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่จำเป็นที่หน่วยงานรัฐควรมีการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้สูงขึ้น สภาฯจะมีการทำข้อเสนอแนะนโยบายไปยัง สมอ. เพื่อติดตามการกำหนดมาตรฐานบังคับของเครื่องกรองน้ำเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต่อไป

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน เบื้องหลังความห่วงใยเกี่ยวกับผ้าอนามัยชนิดสอด (tampon)  
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป