Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 417: นำวิธีการสร้างแพลตฟอร์มให้กับวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบเพื่อขายมังคุดทางออนไลน์ / การใช้ฟ้าทลายโจร ลดการเกิดปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อ กำลังถูกตั้งคำถามว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ / กลิ่นตัวเปลี่ยนเพราะวัคซีน
56:05
EP. 417: นำวิธีการสร้างแพลตฟอร์มให้กับวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบเพื่อขายมังคุดทางออนไลน์ / การใช้ฟ้าทลายโจร ลดการเกิดปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อ กำลังถูกตั้งคำถามว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ / กลิ่นตัวเปลี่ยนเพราะวัคซีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 417: นำวิธีการสร้างแพลตฟอร์มให้กับวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบเพื่อขายมังคุดทางออนไลน์ / การใช้ฟ้าทลายโจร ลดการเกิดปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อ กำลังถูกตั้งคำถามว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ / กลิ่นตัวเปลี่ยนเพราะวัคซีน
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 64
การฟัง 10 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จากปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ และติดปัญหาด้านการขนส่ง เช่น มังคุดที่ภาคใต้ และฝรั่งที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักหนีไม่พ้น ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลผลิตของชาวสวนที่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว แต่ขายแทบไม่ได้ ทำให้มีสินค้าตกข้างจำนวนมาก รวมถึงพ่อค้าคนกลางกดราคา บางพื้นที่พ่อค้าไม่สามารถเข้าไปรับซื้อได้ ไปดูการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำวิธีการสร้างแพลตฟอร์มให้กับวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบเพื่อขายทางออนไลน์

ฟังจาก ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร. ศรีวิชัย  

 

การใช้ฟ้าทะลายโจร ลดการเกิดปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อ กำลังถูกตั้งคำถามว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ 
ล่าสุดมีการจัดเสวนาวิชาการออนไลน์ จากทางวิทยาลัยสมุนไพร และสภาเภสัชกรรม พูดถึงบทบาทของเภสัชกรต่อการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด-19 มีการแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ทั้งฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง และแนะนำข้อสังเกตเรื่องยาสมุนไพรปลอม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้ยาอย่างถูกต้องและทานอย่างเหมาะสม 
ฟังสัมภาษณ์  เภสัชกรหญิง ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรรมการบริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา  ตอน กลิ่นตัวเปลี่ยนเพราะวัคซีน  
 

ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป