Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 414: การรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน HOME ISOLATION และ COMMUNITY ISOLATION / การวิจัยวัคซีนต้านโควิด-19 แบบผงและพ่นคอ
56:26
EP. 414: การรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน HOME ISOLATION และ COMMUNITY ISOLATION / การวิจัยวัคซีนต้านโควิด-19 แบบผงและพ่นคอ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 414: การรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน HOME ISOLATION และ COMMUNITY ISOLATION / การวิจัยวัคซีนต้านโควิด-19 แบบผงและพ่นคอ
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 64
การฟัง 4 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

การรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน HOME ISOLATION / COMMUNITY  ISOLATION  ฟังคำแนะนำเรื่อง
- การเตรียมความพร้อม หากเราต้องรักษาตัวที่บ้าน 
- ที่วัดออกซิเจนนิ้ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เราต้องเตรียมไว้ 
- เรื่องสมุนไพร หลากหลาย ที่หมอชาวบ้านให้ดื่ม จะแนะนำอย่างไร 
ฟังจาก  อ.พิชญา ทองโพธิ์  รองผู้อำนวยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาความเชี่ยวชาญการพยาบาลฉุกเฉินอุบัติเหตุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน การวิจัยวัคซีนต้านโควิด-19 แบบผงและพ่นคอ  

ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป