Podcast / รายการ / มองอดีต / EP. 33: วิวัฒนาการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
27:13
EP. 33: วิวัฒนาการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 33: วิวัฒนาการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ย. 63
การฟัง 466 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายที่รัฐหรือประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบจากการทำคุณประโยชน์แก่รัฐ มีต้นกำเนิดครั้งแรกในทวีปยุโรป โดยย้อนรากฐานไปจนถึงยุคกรีกโรมัน สมัยนั้นใครที่ได้รับเครื่อง จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติในสังคมนั้น ๆ สำหรับประเทศไทยได้รับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ผ่านการติดต่อค้าขายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป