Podcast / ผู้จัดรายการ / โรงหมอ / EP. 186: กลัวตัวเองที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก
27:08
EP. 186: กลัวตัวเองที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 186: กลัวตัวเองที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 63
การฟัง 258 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

กลัวตัวเองใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ซึ่งในเรื่องนี้มีทั้งเหตุผลและความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเหตุผล จะใช้หลักการ ควรหรือไม่ควร แต่ความรู้สึก จะเป็นถูกใจ ไม่ถูกใจ ชอบ ไม่ชอบ ทั้งเหตุผลและความรู้สึกนี้ใช้สำหรับการวางตัวหรือการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป