Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 16: 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ตอนที่ 3 จากปฏิวัติสู่การปฏิรูป ศตวรรษใหม่จีนจะเผชิญความท้าทายอะไรบ้าง
EP. 16: 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ตอนที่ 3 จากปฏิวัติสู่การปฏิรูป ศตวรรษใหม่จีนจะเผชิญความท้าทายอะไรบ้าง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 16: 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ตอนที่ 3 จากปฏิวัติสู่การปฏิรูป ศตวรรษใหม่จีนจะเผชิญความท้าทายอะไรบ้าง
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 64
การฟัง 163 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

"100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน  ตอนที่ 3 จากปฏิวัติสู่การปฏิรูป ศตวรรษใหม่จีนจะเผชิญความท้าทายอะไรบ้าง"

ทำไมเครื่องซักผ้าจึงกลายเป็นหนึ่งในอำนาจต่อรองของผู้หญิงจีนในยุคปฏิรูป

จีนยุคใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะนำพาประเทศไปในทิศทางใด

จากการปฏิวัติเพื่อสร้างพรรคคอมมิวนิสต์และรวมชาติในยุคประธานเหมา เข้าสู่ยุคปฏิรูปด้วยนโยบาย 4 ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิง และผู้นำรุ่นหลังของจีน จนถึงยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิง  อะไรคือความท้าทายที่รอจีนอยู่ในศตวรรษที่ 2 

โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์  มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์เรื่องนี้
 

คลิปเสียงถัดไป