Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 136: ราตรีโคโนมี เศรษฐกิจกลางคืน โอกาสทองกระตุ้นการบริโภคในจีน
28:21
EP. 136: ราตรีโคโนมี เศรษฐกิจกลางคืน โอกาสทองกระตุ้นการบริโภคในจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 136: ราตรีโคโนมี เศรษฐกิจกลางคืน โอกาสทองกระตุ้นการบริโภคในจีน
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 66
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

กระทรวงพานิชย์จีนระบุว่าตัวเลขการใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้นในช่วงเวลาค่ำคืน ตั้งแต่หลัง 6 โมงเย็นต่อเนื่องถึงประมาณตี 2  กลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่รัฐบาลจีนทั้งในส่วนกลางและระดับมณฑลต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายซื้อของและการบริโภค ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์ว่า เมื่อคนจีนใช้เวลานอกบ้านนานขึ้น ธุรกิจบริการประเภทใดที่จะเติบโตและเป็นดาวรุ่ง ไทยจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้อย่างไร
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป